Djurgården med svensk frukost

Adress: Uppsamlingsplats: Nordiska muséet Stockholm