Nationalstadsparken och Djurgården

Adress: Uppsamlingsplats: Cykeluthyrningen Historiska museet Stockholm