En introduktion till Stockholm

Adress: Uppsamlingsplats: Utanför Historiska museet Stockholm