Djurgården with Swedish breakfast

Address: Uppsamlingsplats: Nordiska muséet Stockholm