Sightseeing in Stockholm

Address: Uppsamlingsplats: Utanför Historiska museet Stockholm